Εταιρεία Θεάτρου UtopiArt


Η Εταιρεία Θεάτρου UtopiArt είναι Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία και ιδρύθηκε τo 2004. Προϋπήρχε ως ομάδα από το 2003.

Καλλιτεχνική υπεύθυνη-σκηνοθέτης: Έλενα Τιμπλαλέξη. Απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (MPhil).

Η UtopiArt χαρακτηρίζεται από την ανάγκη έρευνας και πειραματισμού στη θεατρική πράξη. Η αμεσότητα, η «εμπλοκή» του κοινού και η ευρύτητα των εκφραστικών μέσων κυριαρχούν στις αναζητήσεις της. Στόχοι: η συμπύκνωση του θεατρικού φαινομένου, η ελαχιστοποίηση του περιττού και η εύρεση μιας νέας οργανικότητας.

Η UtopiArt συμμετέχει σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων και συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς φορείς του εξωτερικού.

e-mail: contact@neliepixel.com